Noul statut al poliţistului, aflat în dezbatere publică

politisti

Proiectul de lege prin care se doreşte modificarea statutului poliţistului se află în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne, încercându-se astfel să se îmbunătăţească cadrul legal ce reglementează raporturile de serviciu ale poliţiştilor, fiind introduse şi alte drepturi, dar şi prevederi de înăsprire a regimului disciplinar.

MAI arată că proiectul de act normativ asigură transpunerea într-un cadru legal a prevederilor stipulate de Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia specială de care poate beneficia un poliţist în activitate. Scopul proiectului este acela de a asigura o protecţie suplimentară poliţiştilor şi familiilor acestora, în cazul decesului poliţistului sau al încadrării sale într-unul din gradele de invaliditate prevăzute de legislaţia românească. Potrivit proiectului de lege, la cerere, poliţistul încadrat într-un grad de invaliditate, ca urmare a rănirii acestuia în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, poate fi menţinut în activitate în funcţii de poliţist în unităţi ale MAI. În plus, la cerere, persoana al cărei raport de serviciu a încetat, fiind încadrată într-un grad de invaliditate, ca urmare a rănirii acesteia în timpul sau în legatură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, poate fi numită fără examen sau concurs în funcţii de poliţist.

În ceea ce priveşte completarea efectivelor Ministerului Admininistraţiei şi Internelor, proiectul prevede posibilitatea  prin încadrări din sursă externă, prin concurs, pe funcţiile rămase vacante după încadrarea promoţiilor de absolvenţi ai institutiilor proprii de formare şi efectuarea recrutării din sursă internă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale. Stagiul minim în gradul profesional pentru ofiţerii de poliţie, inclusiv pentru cel de comisar a fost stabilit la 4 ani, iar pentru comisar-şef şi chestori de 2 ani. Pentru agenţii de poliţie, stagiul minim în gradul profesional a rămas la 5 ani.

Noua lege ar aduce schimbări şi în ceea ce priveşte evaluarea profesională a poliţiştilor.

 

Cei care nu primesc calificative bune îşi vor pierde locul de muncă

 

S-a desfiinţat calificativul “Excepţional” ca urmare a armonizarii cu statutul funcţionarului public, ceea ce a condus şi la modificarea condiţiei privind calificativul necesar obţinerii gradului profesional următor, respectiv “Bun” faţă de “Excepţional” sau “Foarte bun”. Dimpotrivă, dacă activitatea şefilor structurilor de poliţie va fi notată, doi ani la rând, prin calificativul „nesatisfăcător” sau doar „satisfăcător”, aceştia vor risca să-şi piardă funcţiile. Astfel, după cei doi ani, „vor fi obligaţi să urmeze, pentru o perioadă de trei săptămâni, cursuri speciale de perfecţionare, organizate într-o instituţie de formare profesională, iar la sfârşitul cursurilor, vor susţine un examen, pentru a fi evaluaţi din nou. Dacă nu vor promova evaluarea, vor fi retrogradaţi. Dacă nu vor fi de acord cu măsura dispusă, le va fi desfăcut contractul de muncă. La fel se va întâmpla şi dacă, în următorii cinci ani, va continua să fie notat cu „nesatisfăcător”. Totodată, şi agenţii de poliţie vor fi excluşi din sistem dacă vor fi notaţi cu „nesatisfăcător” doi ani la rând.

În ceea ce priveşte incadrarea, toate persoanele care vor fi încadrate în gradul profesional de ofiţer vor primi gradul de subinpector, indiferent dacă acestea provin din sursă internă sau externă.

Nu au fost uitaţi nici oamenii legii care vor sta la muncă peste program. Aceştia ar putea primi sporuri de până la 75 la sută din salariul de bază, iar agenţii care vor merge la serviciu în zilele de sărbătoare vor fi plătiţi dublu. Cei care acceptă să lucreze în mediul rural sau în localităţi izolate vor primi un spor de 20 la sută din leafa de bază. MAI intenţionează să îi ajute pe angajaţii care lucrează în altă localitate decât cea de domiciliu să îşi ridice sau să îşi cumpere o casă, dacă nu doresc să stea cu chirie. În acest scop, poliţiştilor le-ar putea fi acordată o compensaţie lunară, pe o perioadă de cel mult 10 ani, o singură dată în carieră. Proiectul de lege privind Statului poliţistului va intra în vigoare în termen de şase luni de la data publicării în „Monitorul Oficial“.