Constantin Dancu

Profesionalism, perseverenţă şi management performant

      Rezultatele obţinute de lucrătorii Inspectoratului Judeţean de Poliţie Constanţa, în anul 2013 dovedesc nu numai nivelul de profesionalism al poliţiştilor constănţeni şi sacrificiul  făcut de aceştia cu preţul multor ore de muncă peste program, dar mai ales managementul performant al celui împuternicit să îi conducă, comisarul şef Constantin Dancu care a reuşit nu numai să-şi mobilizeze exemplar oamenii din subordine, dar să găsească şi cele mai optime formule pentru creşterea eficienţei serviciului poliţienesc la Constanţa. Aceasta pentru că, comisarului şef Dancu nu-i plac lucrurile făcute pe jumătate, el se implică total,  nu e omul momentului, ci vede în perpectivă lucrurile a căror rezolvare o face inginereşte, cu meticulozitate. constantin dancu

    În ultimii ani, pe la Inspectoratul Judeţean de Poliţie au trecut mulţi şefi.  Au fost unii dintre ei  care nu aveau nicio treabă cu munca de poliţie, alţii au profitat de funcţia de inspector şef pentru a pune mâna pe o pensie bună; au mai fost unii care se credeau atotştiutori, dar nu au avut rezultate. Cu toţii au sperat să ajungă chestori de poliţie însă dorinţa nu le-a fost împlinită. Şi, aşa cum au venit, aşa au plecat. N-a mai contat mulţumirea profesională. Aceasta nu era parte a contractului de muncă. Poliţiştii constănţeni, sufocaţi de tăvălugul de infracţiunilor zilnice şi-au văzut mai departe de treabă, căutând soluţii pentru prevenirea şi diminuarea infracţionalităţii, într-un judeţ în care vara este şi la propriu şi la figurat fierbinte prin multiplele probleme pe care le pune sezonul estival.

    Este bine ştiut că prioritatea numărul unu pentru un manager de poliţie este ţinerea sub control a ratei criminalităţii pentru a asigura cetăţenilor  siguranţa civică atât de necesară bunului mers al vieţii cotidiene. Sunt unii care pentru realizarea acestui deziderat  nu mai dau dovadă de omenie faţă de subalterni şi le cer să nu slăbească ritmul 24 din 24 de ore. Finalul fiind adesea nefericit pentru poliţişti care şi ei sunt familişti şi neperformant pentru şef. Atunci însă când în actul de conducere intervine omenia lucrurile se schimbă. Un asemenea gest a făcut comisarul şef Dancu cu un lucrător de poliţie detaşat care, în sezonul estival, a avut cu motocicleta din dotare un accident pe când se afla în misiune şi în urma căruia a rămas cu o infirmitate. S-a produs în  viaţa omului, singur întreţinător de familie, o dramă, dat fiind că inspectoratul de poliţie unde era angajat l-a pus pe liber, ajungând pensionat medical. Om cu suflet, Constantin Dancu a solicitat aprobarea forurilor superioare şi l-a angajat la I.P.J. Constanţa pe agentul de poliţie, precum şi pe soţia acestuia, rezolvând astfel o situaţie care putea degenera şi aduce numai suferinţă şi nejunsuri în familia unui om.

   O veche zicală românească spune că”omul sfinţeşte locul”, cu alte cuvinte  atunci când omul  este gospodar rezultatele se văd de la o poştă. Unii dintre şefi se mărginesc să îl ia pe „nu avem” în braţe, se resemnează şi lasă lucrurile aşa cum le-au găsit, chiar dacă produc pagube. Alţii, cu spirit de iniţiativă, pun mâna şi se zbat, cer ajutorul altora şi fac ceea ce era normal să facă cei dinaintea lor, dovedind astfel că se poate! Comisarul şef Dancu ştie acest lucru şi a câştigat şi o bogată experienţă înscriindu-şi în CV reabilitarea Secţiei I Poliţie unde a ocupat funcţia de adjunct şi a celui mai modern sediu al Serviciului Poliţiei Rutiere, pe care l-a reabilitat, de asemenea, cu sprijinul unor oameni de bine, care au sponsorizat lucrările, înţelegând că fac prin actul lor nu numai un bine poliţiei constănţene, dar şi cetăţenilor acestui municipiu.

 Ajuns împuternicit la comanda I.P.J. Constanţa, comisarul şef Dancu nu a lăsat garda jos, ci s-a apucat de treabă pentru că şi aici se simţea nevoia de mâna unui om gospodar. Astfel, cu sprijinul unei sponsorizări de 80.000 lei s-a realizat descongestionarea curţii de la sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie de autovehiculele indisponibilizate, în vederea confiscării, construindu-se o parcare modernă, supravegheată video, la sediul B.C.C.O. Constanţa unde au fost mutate 100 de autovehicule. Pentru mărirea capacităţii operaţionale a parcului auto a reuşit atragerea unei sponsorizări de carburanţi de 7.000 litri lunar, aportul anual la cantitatea de carburant sponsorizată fiind de 504.000 lei. De asemenea, conducerea inspectoratului s-a implicat activ pentru înlocuirea conductelor de încălzire şi apă caldă (a cărei durată de funcţionare era din anul 1956 şi erau corodate în totalitate) din curtea interioară a inspectoratului pe o lungime de 75 de metri. Înlocuirea acestora s-a efectuat cu o sponsorizare de 100.000 lei.

    Pentru diminuarea cheltuielilor pentru încălzit, iluminat şi forţă motrică, care reprezentau 40 la sută din bugetul alocat inspectoratului a fost încheiat un  contract cu S.C. Enel Energie S.A. pentru furnizarea energiei electrice de pe piaţa liberă începând cu 1  mai 2013, realizându-se o economie la plata energiei electrice de 90.000 lei, iar prin încheiarea unui contract de prestări servicii poştale cu ridicarea corespondenţei de la sediile subunităţilor de poliţie, eliminându-se astfel timpul pierdut cu depunerea corespondenţei la oficiile poştale, s-a realizat o economie anuală de 30.000 lei. Dacă adăugăm şi intimizarea curţii interioare a inspectoratului  făcută tot la iniţiativa comisarului şef Dancu ansamblul imaginii manageriale este aproape complet. Dar nici pe departe terminat, deoarece alte proiecte îşi aşteaptă materializarea în viitorul apropiat. Noi îi dorim succes şi putere de muncă. În ceea ce-l priveşte a dovedit că el este omul de care poliţia constănţeană are nevoie…Profesionalismul, perseverenţa şi managementul performant sunt calităţi care-l recomandă.

Performanţă managerială la I.P.J.Constanţa

Pentru prima dată în ultimii ani,

Numărul dosarelor penale rezolvate de poliţiştii constănţeni a fost mai mare decât al celor înregistrate

 

    Pe parcursul anului 2013 activitatea I.P.J. Constanţa a fost marcată de o situaţie operativă deosebit de complexă şi evenimente importante care au determinat eforturi suplimentare, atât pentru asigurarea unui mediu de securitate, cât şi pentru asimilarea şi realizarea unui proces de schimbare instituţională.  sediu ipj  Îmbunătăţirea siguranţei cetăţeanului,creşterea gradului de siguranţă stradală şi în unităţile de învățământ,asigurarea unui climat de legalitate mediului de afaceri, reducerea victimizării populaţiei prin accidente de circulaţie şi respectarea normelor de etică şi deontologie profesională au fost câteva din liniile directoare de acţiune pentru realizarea cărora anul trecut poliţiştii constănţeni au făcut eforturi deosebite încununate de rezultate meritorii. Spunem aceasta, pentru că pentru prima dată în ultimii ani, numărul dosarelor penale rezolvate de poliţişti a fost mai mare decât al celor înregistrate, ceea ce denotă o implicare eficientă şi aplicarea unui management performant din partea conducerii inspectoratului, care a avut deopotrivă sprijinul de specialitate al unităţilor de Parchet competente. Dacă mai adăugăm ca aceste rezultate au fost obţinute cu acelaşi număr de poliţişti, putem concluziona că saltul calitativ al muncii a fost unul ascendent care merită a fi apreciat, rezultatele fiind obţinute numai printr-o mai bună organizare a activităţii zilnice şi ca urmare a profesionalismului personalului inspectoratului.

   Din analiza indicatorilor statistici în anul 2013, comparativ cu anul 2012, şi ca urmare a unei noi formule manageriale pe care am aplicat-o am constatat că  numărul total de infracţiuni cu urmărirea penală începută a crescut cu 16 la sută faţă de anul trecut – ne spunea comisarul şef Constantin Dancu, împuternicit inspector şef al I.P.J.Constanţa. Din  totalul infracţiunilor cu urmărirea penală începută, un procent de 17,5 la sută au fost flagrante, iar numărul infracţiunilor sesizate a scăzut cu 8,5 la sută. Scăderi cu un procent de 4,17 la sută am înregistrat şi la numărul infracţiunilor stradale sesizate, cele contra persoanei au înregistrat diminuări de 17,3 procente, iar infracţiunile sesizate contra patrimoniului au scăzut cu 7,96 la sută. În ceea ce priveşte situaţia dosarelor penale cu urmărirea penală începută, la începutul perioadei existau în lucru 52.269 de dosare penale, au fost înregistrate 28.940 şi s-au rezolvat 29.019 dosare. Am reuşit astfel performanţa ca pentru prima dată numărul dosarelor rezolvate  de poliţişti să fie mai mare decât al celor înregistrate”.

   Practic,  evoluţia situaţiei operative a unei unităţi de poliţie, prin numărul şi genul faptelor comise, prin numărul, vârsta, ocupaţia participanţilor la infracţiuni, la care concură şi alţi indicatori de analiză, reflectă starea infracţională a judeţului şi problemele pe care poliţia trebuie să le rezolve şi să le pună în practică pentru contracararea faptelor infracţionale.

   În anul 2013, lucrătorii I.P.J.Constanţa au fost sesizaţi cu privire la producerea unui număr de 26.894 de infracţiuni, cu 2.524 mai puţine ca în anul 2012. Dintre acestea 17.513 au fost infracţiuni de natură judiciară (-5.096), 2.987 ( plus 751) au fost economico-financiare, iar 6.394 (plus 1.821) de altă natură.

   Trendul infracţiunilor contra patrimoniului sesizate a fost unul descrescător faţă de anul 2012. Pe genuri de fapte, tâlhăriile au scăzut de la 638 la 342, distrugerile de la 2.794 la 2.575, înşelăciunile au crescut de la 1.158 la 1.199, iar furturile au înregistrat scăderi de la 13.258 la 12.268.

Criminalitatea economico – financiară

    La nivelul judeţului Constanţa au fost înregistrate în cadrul Oficiului Registrului Comerţului un număr de 47.318 societăţi comerciale din care 33.134 – societăţi cu răspundere limitată, 58 societăţi în nume colectiv, 909 societăţi comerciale pe acţiuni, 45 societăţi cooperatiste, 7 societăţi comerciale in comandită, 14 regii autonome şi 1462 asociaţii familiale (A.F.), un areal de afaceri complex, căruia poliţiştii structurilor economico-financiare trebuie să-i urmărească evoluţia din punct de vedere al respectării legilor, întreprinzând, totodată, o serie de activităţi preventive pentru protejarea bugetului de stat împotriva fraudelor.

    În  cursul anului 2013, poliția de investigare a fraudelor a fost sesizatä cu privire la comiterea a 2.084 infractiuni de natura economico-financiara din totalul de 3.368 de la nivelul I.P.J. Constanţa, ceea ce reprezinta un plus de 316 infracţiuni faţă de aceeași perioadă a anului 2012. Totodată, în cursul anului 2013, la nivelul I.P.J. Constanţa au fost declinate la Parchete un număr de 1.517 fapte de natură economico-financiară.De asemenea, au înregistrat un număr de 24 dosare complexe şi au fost solutionate un numar de 36 dosare cu un prejudiciu total de 448.155 mii lei. Au fost cercetate un număr de 1356 (+252) persoane pe linie economică, iar de către SIF 958(+103). Din totalul acestora,  un număr de 189 (+126) au fost  prinşi în flagrant, iar ca urmare a activităţilor specifice desfăşurate în dosarele complexe, 22 persoane au fost cercetate în stare de arest sau reţinere.

    Pe linia fenomenului de contrafacere şi piraterie care au creat consecinţe păgubitoare titularilor de drepturi, bugetului de stat şi consumatorilor, în cursul anului 2013, au fost în lucru 227 dosare, iar pentru combaterea     evaziunii fiscale, la începutul anului 2013, s-au aflat în lucru un număr total de 573 dosare penale, 708 (+245) s-au înregistrat în cursul perioadei, fiind soluţionate un număr de 413. Prejudiciul cauzat prin evaziune fiscală în dosarele soluționate este de 14.987.953 lei, din care recuperat 2.265.035 lei și aplicate măsuri asiguratorii de 1.665.654 lei.

    În cadrul Programului”ANTIFRAUDA”, s-au desfăşurat activităti specifice problematicii muncii de investigare a fraudelor în cadrul celor 3 subprograme, ocazie cu care s-au obţinut rezultate notabile. In cadrul subprogramului “ANTICORUPTIE”, s-au soluţionat un număr de 14 dosare, prin declinare către parchetele competente, fiind cercetate 270(+120) persoane, constatându-se 849 infracţiuni.

Criminalitatea stradală

    Ca urmare a activităţilor prestate de efectivele de ordine publică  la finele anului 2013, infracţionalitatea stradală a înregistrat un trend descendent cu 6,56 la sută, de la 2.728 la 2.549.Acest rezultat a fost posibil și datorită activităților pro-active desfășurate în colaborare cu partenerii tradiționali cu care colaborează IPJ Constanța, respectiv a efectivelor I.J.J. Constanţa,  GJM Constanţa si Gărzii de Coastă şi s-a materializat în 37.438 intervenţii rapide la evenimente, 20.831 controale directe, 88 razii şi 5.455 acţiuni cu efective lărgite.

   Din cele 2.549 infracţiuni stradale înregistrate, 711 au fost comise ziua şi 1.838 noaptea.Dintre acestea, 45 infracţiuni au fost constatate şi înregistrate de către Brigada de Combatere a Crimei Organizate, iar 2.504 de  IPJ Constanţa (2.404 comise în mediul urban şi 100 în rural),acestea reprezentând 8 la sută din totalul infracţiunilor sesizate (26.771).De asemenea,8 la sută din infracţiunile stradale au fost descoperite în flagrant., iar 79,2 la sută  au fost înregistrate  în municipiul Constanţa.Furtul  a reprezentat  87 la sută din infracţiunile stradale sesizate, din care 58 la sută  au fost furturi din autoturisme şi componente din exteriorul acestora.

Criminalitatea itinerantă

   Judeţul Constanta, este, conform analizei efectuate la nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române, considerat unul dintre judeţele sursă datorită diversității posibilităților de intrare/ieşire din ţară (terestre, navale şi aeriene).

   La începutul anului 2013 se aflau în lucru 20 dosare penale, au fost înregistrate un număr de 25 dosare penale și au fost soluţionate 23; la sfârșitul perioadei au rămas în lucru un număr 22 dosare penale. Au fost cercetate 28 persoane pentru comiterea unor infracţiuni precum lipsire de libertate, fals material în înscrisuri oficiale, fals în declaraţii, uz de fals şi înşelăciune comise pe teritoriul statelor Italia, Spania şi Marea Britanie. Referitor la mandatele europene de arestare, la începutul  anului 2013 se aflau în lucru un număr de 8 mandate, au fost înregistrate un număr de 45 şi s-au soluţionat 38 mandate europene de arestare.S-a înregistrat o scădere semnificativă  şi a numărului de urmăriţi rămaşi în evidenţă la sfârşitul anului (-11 persoane), I.P.J.Constanţa ocupând locul 2 pe ţară (după D.G.P.M.B.) în ceea ce priveşte numărul de revocări al persoanelor urmărite.

Regimul armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase

   Rezultatele activităţii Serviciului Arme, Explozivi, Substanţe Periculoase din anul 2013 pun în evidenţă capacitatea de mobilizare a tuturor lucrătorilor serviciului pentru a răspunde cerinţelor şi priorităţilor, în paralel cu asigurarea unor servicii de calitate cetăţeanului şi contracararea eficientă a fenomenelor de criminalitate ce se manifestă, atât în forme simple, cât şi în forme complexe, organizate. Activităţile realizate au fost planificate, organizate, desfăşurate şi evaluate pe criteriile eficacităţii, iar obiectivele activităţilor operative au fost orientate şi prioritate de documentele programatice, atât la nivelul inspectoratului, cât şi la nivelul serviciului.Astfel, lucratorii serviciului A.E.S.P, au organizat şi desfăşurat acţiunea “CINEGETIC 2013” pentru prevenire şi combaterea faptelor care aduc atingere fondului cinegetic şi piscicol naţional, acţiunea  “FITOS 2013“,  pentru  prevenirea, identificarea şi sancţionarea faptelor de natură penală şi/sau contravenţională la regimul produselor de protecţie a plantelor,acţiunea ”BULGARIA  2013” pentru verificarea persoanelor fizice cu domiciliul pe raza judeţului Constanţa, care au achiziţionat arme neletale din Bulgaria, precum şi acţiuni pentru depistarea deţinătorilor ilegali de arme şi muniţii şi prevenirea incidentelor provocate de arme de foc.

   În evidenţa serviciului există un număr de 2.334 persoane autorizate pentru arme letale care deţin 2931 arme şi 5.056 persoane autorizate pentru arme neletale. Din categoria armelor letale 139 sunt arme de apărare şi pază, 156 arme de tir cu glonţ, 2.615 arme de vânătoare, 21 arme letale înscrise în permise de armă tip A. Din cele 4.937 arme neletale existente, 2.742 sunt din categoria celor cu bilă din cauciuc, 751 arme cu aer comprimat, 1.362 pistoale pentru muniţie iritant-lacrimogenă, 20 arme de colecţie şi 62 arme din alte categorii. În urma acţiunilor preventive întreprinse în anul 2013 de către lucrătorii serviciului au fost indisponibilizate în vederea confiscării 42 de arme letale, din  care 41 au fost arme de vânătoare şi una armă de apărare şi pază, 33 de arme neletale, din care 7 cu bilă de cauciuc, 20 cu gaze şi 6 de tir sportiv, 77 de arme au fost ridicate în vederea casării. Au fost, totodată,  confiscate 287 bucăţi de cartuşe de diferite tipuri, 4.477 kg obiecte artizanale pirotehnice şi 1,743 kg de mercur.

Criminalistică

    Lucrătorii criminalişti au efectuat un număr de 14.324 deplasări, ridicând 62.606 urme criminalistice din care 3.334 papilare în urma cărora au fost identificați 549 autori situând IPJ Constanța pe primul loc pe țară.Din cele 549 de identificări Afis, trebuie subliniat că cele mai multe sunt realizate la furturi din locuințe (220 autori), urmate de furturi din auto (133) și din societăți comerciale (91). Referitor la volumul de muncă al criminaliștilor care efectuează cercetarea la faţa locului, numărul deplasărilor criminalistice se menține în continuare la cel mai înalt nivel față de principalele județe din țară, astfel, în anul 2013  s-au înregistrat un număr de 14.324 deplasări la faţa locului,  în condiţiile în care, la nivel național, niciun judeţ nu a depăşit pragul de 10.000 deplasări (ex: BV – 8511, CJ – 8137, IS – 7784, DJ – 7009, TM – 5594).

Poliţia de proximitate şi siguranţa comunităţii

   Poliţiştii de proximitate au fost angrenaţi în activităţi specifice necesare soluţionării sesizărilor/reclamaţiilor/scrisorilor depuse de cetăţeni (5.944), precum şi de cercetare penală în dosarele repartizate spre soluţionare (3.670 lucrări şi dosare penale).

  O atenţie deosebită a fost acordată activităţilor de cunoaştere a populaţiei, a acţiunilor preventive desfăşurate în unităţile de învăţământ şi zona adiacentă acestora precum şi monitorizarea celor 4.387 stări conflictuale (2.758 intrafamiliale, 639 între grupuri şi 990 din alte motive).  În ceea ce priveşte activitatea în dosarele penale cu AC se constată că, la începutul anului existau în lucru 1.129 dosare, s-au înregistrat 3.670 (în medie, 305/lună), s-au soluţionat 3.266.