eliberare

Noile reglementari legale privind eliberarea avizelor psihologice

Psiholog Viorica PAVLON

Psiholog Viorica PAVLON

În prezent, avizele psihologice sunt emise de către furnizorii neautorizați în condițiile Legii nr. 213 / 2004, furnizori care se află în concurență neloială cu psihologii atestați în conformitate cu normele legale. Noile reglementări legale în acest domeniu, prevăd că, de la 1 ianuarie 2013 la cabinetele psihologice să fie folosite registre profesionale în care vor fi înscrise toate examinările. Aceste registre pot fi descărcate în mod gratuit de pe site-ul oficial al Colegiului psihologilor din România şi se utilizează potrivit unor instrucțiuni foarte clare. Practic, în acest mod se obține o evidență a tuturor examinărilor din cabinete, respectiv pentru fiecare psiholog atestat. O altă noutate o constituie faptul că, de la 1 ianuarie 2014, fiecare aviz psihologic sau raport de examinare psihologică va trebui să fie timbrat cu un timbru special profesional. Aceste timbre urmează să fie distribuite prin intermediul unui sistem administrat de către Colegiul psihologilor din România, printr-un birou unic la nivel național şi prin structurile filialelor teritoriale ale organizațiilor profesionale. Se mai impune precizat că fiecare psiholog nu va mai putea elibera mai mult de 8 avize pe zi, dat fiind că se preconizează că fiecare examinare va dura o oră, ceea ce presupune o analiză profundă – aşa cum este normal – a cerințelor din profilele ocupaționale cu respectarea cu strictețe a normelor metodologice. Obligativitatea utilizării timbrelor profesionale va duce la eliminarea practicilor ilegale, precum şi a furnizorilor de servicii psihologice neautorizați, acest lucru fiind popularizat de către Colegiul psihologilor către majoritatea beneficiarilor serviciilor psihologice.