noi reglementari

Noi reglementări privind schimbarea permisului de conducere

  Persoanele care au domiciliul, reşedinţa sau care se află la studii în ţara noastră pot solicita preschimbarea permiselor de conducere naţionale cu documente similare româneşti fără susţinerea unui test sau examen. Începând cu data de 8 octombrie a.c. solicitanţii vor depune mai puţine documente pentru a intra în posesia unui permis de conducere românesc.

  Noile reglementări au fost publicate în Monitorul Oficial şi stabilesc, printre altele, documentele pe care trebuie să le prezinte solicitantul cu ocazia preschimbării permisului de conducere. Astfel, conform acestor dispoziţii, pentru preschimbarea permiselor de conducere, cei interesaţi vor depune personal, la serviciul public comunitar competent, dosarul de preschimbare a permisului de conducere, care trebuie să conţină: permisul de conducere naţional eliberat în statele membre UE a cărui preschimbare se solicită, în original, documentul de identitate (precum şi documentele care fac dovada domiciliului sau reşedinţei în România), cererea solicitantului, completată lizibil, cu majuscule şi dovada achitării taxelor şi tarifelor aferente preschimbării permisului de conducere. Până la intrarea în vigoare a noii legii, solicitanţii erau obligaţi să depună, pe lângă documentele amintite mai sus, şi traducerea legalizată a permisului de conducere, o fişă medicală, certificatul de cazier judiciar, o declaraţie notarială pe propria răspundere din care să rezulte că permisul de conducere depus este autentic.