politia muncipiului Constanta

Poliţia municipiului Constanţa – permanent în ofensivă pentru asigurarea climatului de ordine şi siguranţă al cetăţenilor

   Municipiul Constanţa, prin particularităţile sale de port la Marea Neagră, are un specific aparte faţă de restul oraşelor din ţară, specific conferit şi de statutul industriei turistice care aduce vara căteva zeci de mii de turişti care se alătură celor peste 310.000 de cetăţeni ai Constanţei. Tocmai datorită acestui fapt obiectivul prioritar al Comenzii Poliţiei municipiului Constanţa îl constituie asigurarea climatului de normalitate prin creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni, protejarea patrimoniului,  asigurarea  siguranţei stradale şi a celei rutiere.

Afluxul de turişti străini din ultima vreme, care fac escale la Constanţa, cu vasele de croazieră, reprezintă de asemenea un  obiectiv permanent, protecţia acestora fiind urmărită îndeaproape de lucrătorii Poliţiei municipiului Constanţa.cms sef Gheorghe Lucian

   În trimestrul I al acestui an s-a acţionat pe segmentul prevenirii în baza  PRIORITĂŢILOR POLIŢIEI ROMÂNE ÎN DOMENIUL PREVENIRII ŞI COMBATERII CRIMINALITĂŢII elaborate de Institutul Naţional de prevenire a Criminalităţii si a Planului de Măsuri elaborat de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa, fie pentru prevenirea victimizării unor categorii sociale, fie pentru prevenirea anumitor genuri de fapte, poliţiştii de proximitate  desfăşurând 422 activităţi în comunitate (unităţi de învăţământ, asociaţii de proprietari, medii de afaceri,) din care 49 în colaborare cu alte instituţii,inclusiv ONG-uri. Agenţii Poliţiei de proximutate au  aplanat un număr de 166 stări conflictuale iar lucrătorii subunităţii au executat si alte activităţi cu caracter preventiv, respectiv 1 razie si 582 acţiuni cu efective lărgite, activităţi soldate cu conducerea la sediul poliţiei, amprentarea şi introducerea  în bazele de date a unui număr de 164 persoane predispuse la comiterea unor fapte penale şi au fost descoperite 114 de infracţiuni în flagrant. În perioada de referinţă au fost aplicate 6.991 sancţiuni contravenţionale în valoare de 1.770.630 lei – ne spunea dl. comisar şef Gheorghe Lucian, împuternicit la Conducerea Poliţiei municipiului Constanţa.

  comanda politiei municipiului Constanta În primele trei luni ale anului, Poliţia Municipiului Constanţa a fost sesizată cu privire la comiterea a 1.941infracţiuni, cu 314 infracţiuni mai puţin faţă de trimestrul 1/2013, ceea ce reprezintă o scădere de 14 la sută. Din totalul  acestor infracţiuni 28 au fost de natură economico-financiară, 1.477  de natură judiciară şi 436 de altă natură.

    Infracţiunile sesizate contra patrimoniului au scăzut de la 1.963 la 1.601 (- 362 fapte), la acest capitol furtul având cea mai mare involuţie, respectiv - 24  la sută (- 364 fapte de la 1.514 la 1.150), iar tâlhăriile au rămas la acelaşi nivel ca anul trecut, respectiv 62 fapte. În ceea ce priveşte infracţiunile de furt, furturile din locuinţă au  înregistrat o creştere de 47 fapte (de la 151 la 198); furturile din societăţi au înregistrat o scădere de 91 fapte (de la 289 la 198); furturi din auto o scădere de 181 fapte (de la 363 la 182); furturile de componente din exteriorul auto  au înregistrat o scădere de  65 fapte (de la 189 la 124), iar furturile din buzunare  au rămas la acelaşi nivel ca şi cel de  anul trecut, respectiv 70 fapte.

  Majoritatea infracţiunilor pentru care s-a dispus începerea urmăririi penale, au fost de natură judiciară (1.055infracţiuni),în cadrul acestora ponderea fiind deţinută de infracţiunile contra patrimoniului cu 88,12 la sută (1165 – infracţiuni). 

Infracţiunile de furt  au înregistrat o scădere cu  37,85 la sută (de la 1.461 la 908 infracţiuni), iartâlhăriile cu 75,75 la sută (de la 66 la 16 infracţiuni).

 CRIMINALITATEA STRADALĂ

   Pentru asigurarea climatului de ordine şi siguranţă civică, conducerea Poliţiei municipiului Constanţa a analizat zilnic evenimentele înregistrate pe raza de competenţă şi a adaptate dispozitivele de siguranţă publică în funcţie de situaţia operativă şi în baza unor analize tactice solicitate.

Astfel, au fost sesizate 413 infracţiuni stradale, (586 în trim.1/2013), înregistrând o scădere de 29,52 la sută, faţă de perioada de comparaţie.

   Din totalul faptelor sesizate comise în stradă, 276 (66,82  la sută) s-au înregistrat pe timp de noapte, iar 137 pe timpul zilei. În intervalul de referinţă, au fost constatate în flagrant doar 20 infracţiuni stradale, ceea ce reprezintă 4,84 la sută din totalul celor înregistrate, procent în scădere  faţă de 2012, când a fost de 6,3  la sută.

CRIMINALITATEA  JUVENILĂ

   Delincvenţa juvenilă şi victimizarea minorilor, reprezintă o prioritate naţională a Poliţiei Române în domeniul prevenirii. Este o problemă dificilă atâta timp cât se resimte din ce în ce mai mult lipsa supravegherii de către părinţi a minorilor - de cele mai multe ori şi pe fondul unor probleme de ordin social – intervenţia modestă a unor instituţii cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale şi educaţiei, cât şi numărul redus al O.N.G.-urilor care pot să ajute pe acest segment.

   În cadrul activităţilor desfăşurate în perioada evaluată, au fost depistaţi 90 minori lipsiţi de supraveghere, 42 fiind predaţi centrelor de ocrotire, iar 48 familiilor, faţă de 11 părinţi fiind luate măsuri de sancţionare pentru lipsă de supraveghere.

De asemenea, au fost soluţionate un număr de 38 de infracţiuni cu 9 autori minori cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani.

       

          DELINCVENŢA ÎN ZONA  UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

  Prevenirea faptelor antisociale în zona unităţilor de învăţământ a constituit, de asemenea,  o preocupare constantă a Conducerii Poliţiei municipiului Constanţa.

   În baza protocoalelor şi a parteneriatelor încheiate cu unităţi de învăţământ de pe raza municipiului, s-a  acţionat pentru cunoaşterea elevilor problemă şi în general a situaţiilor concrete care prezintă riscuri.

   În cadrul acţiunilor preventive au fost desfăşurate în  unităţile de învăţământ de pe raza municipiului peste 321 activităţi specifice, constând în patrulări, acţiuni, şedinţe.

   Deşi nu au fost înregistrate fapte deosebite, sau cu impact media, totuşi au fost sesizate  4 infracţiuni de furt comise în instituţiile de învăţământ preuniversitar.

CRIMINALITATEA INTRAFAMILIALĂ

    În perioada evaluată prin intervenţia lucrătorilor  Poliţiei municipiului Constanţa au fost aplanate 469 stări conflictuale intrafamiliale şi s-a constatat o scădere a numărului persoanelor cercetate  pentru infracţiuni intrafamiliale (de la 48 la 42). Faptele sesizate constau practic în 15 infracţiuni de lovire, 19 infracţiuni de abandon de familie, 5 ameninţări şi 3 alte fapte.

   Consumul exagerat de alcool, neajunsuri de natură economică, lipsa de educaţie civică sunt cauzele care au  generat scandaluri şi violenţe mai ales asupra femeilor şi minorilor.

 Lucrătorii Poliţiei municipiului Constanţa au desfăşurat şi multiple activităţi pentru servirea comunităţii. Dintre acestea se detaşează: participarea la menţinerea ordinii publice cu ocazia a 6 mitinguri, 6 marşuri, 36 manifestări culturale, sportive, religioase, vizite ale unor demnitari; executarea a 99 mandate de aducere din care 12 cu însoţirea persoanei; aplanarea a 801 stări conflictuale; luarea în evidenţă şi monitorizarea a 13 bolnavi psihic; depistarea şi verificarea a 169 cerşetori, persoane fără adăpost; verificarea a 99 deţinători de arme;  efectuarea de verificări şi soluţionarea a 806 scrisori, petiţii şi reclamaţii; verificarea unui număr de 432 cărţi de imobil. De asemenea, în urma celor 169 persoane verificate în teren pe linia evidenţei populaţiei au fost identificate un număr de 61 persoane care locuiau fără forme legale şi a un număr de 65 cu acte de identitate expirate.

    În perioada următoare, preciza comisarul-şef de poliţie Gheorghe Lucian, pe lângă gestionarea eficientă a situaţiei operative, odată cu debutul sezonului estival, ne vom concentra eforturile şi pentru asigurarea unui climat de siguranţă civică şi normalitate atât pentru cetăţenii municipiului Constanţa, cât şi pentru turiştii care ne vor vizita sau tranzita urbea noastră.

                                                                                     Marian SARAGEA